Våld i barnavårdsutrödningar Om socialtjänstens ansvar och viljan att veta - Tina Mattsson - böcker (9789140694942) Bokhandel

Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Nuclear and Particle Physics - Brian R. Martin - böcker (9781119344612) Bokhandel

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Mysteriet på Örnklippan - Kristina Ohlsson - böcker (9789188279668) Bokhandel

Förskolekompassen för dig som möter barn som har svårt att navigera - Lena W. Henrikson Anna Sjölund - böcker (9789188099037) BokhandelVirka sött - Sandra Morén - böcker (9789163385346) Bokhandel

Sekretess i allmän verksamhet en introduktion till de grundläggande reglerna - Sigvard Holstad Per Holstad - böcker (9789139115649) Bokhandel Välkommen till Anhörigas Riksförbund
Styrelsearbete i ägarledda företag - Lars-Henrik Andersson Roland Dansell Ove Liljedahl Satish Sen - böcker (9789152337448) Bokhandel
Det grönskande växthuset - Inger Palmstierna - böcker (9789113064079) Bokhandel

Välkommen till Anhörigas Riksförbund

Fyra filmer om anhörigskap

Filmerna visar personer som lever i olika formerGravid en fyll-i-bok om nio månaders väntan - Jenny Ekman - böcker (9789187501340) BokhandelDen frusna elden - Jens Henrik Jensen - pocket (9789177951056) Bokhandel av anhörigskap. Ett samarbete mellan Anhörigas Riksförbund, Röda Korset och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Julia gömmer sig - Eva Eriksson Lisa Mguldni - böcker (9789163882951) Bokhandel

Vem är anhörig?

Anhörig är den person som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.A Voyage to Arcturus - David Lindsay - böcker (9780803280045) BokhandelTiamat's Wrath - James S. A. Corey - böcker (9780356510347) Bokhandel

   Läs mer

Skänk en gåva

Ditt bidrag är ovärderligt för vårt arbete för landets anhöriga

   Läs mer

Eloquent Javascript 3rd Edition - Marijn Haverbeke - böcker (9781593279509) Bokhandel Ny utbildning för anhörigkonsulenter
Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar - - böcker (9789144017549) Bokhandel  
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
A Diplomatic Revolution - Matthew Connelly - böcker (9780195145137) Bokhandel

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

Att leva i Guds närvaro - Broder Lorens av Uppståndelsen - böcker (9789197740333) Bokhandel

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar avIntroduktion till sociolingvistik - Gisela Håkansson Catrin Norrby - böcker (9789144106908) BokhandelBarn nr 8 - Kim van Alkemade - böcker (9789150919264) BokhandelFlodskörden illustrerade sägner ur Slingans landskap 1995-1999 - Simon Stålenhag - böcker (9789187222283) Bokhandel vardagen på egen hand.

The Order of Things - Michel Foucault - böcker (9780415267373) Bokhandel

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olikaGlöm mig - Alex Schulman - böcker (9789188345677) Bokhandel saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

Alexander McQueen - - böcker (9781851778270) Bokhandel

Livet måste ha mening erfarenheter från koncentrationslägren; logoterapins grundbegrepp - Viktor E Frankl - böcker (9789127112599) Bokhandel

Ny utbildning för anhörigkonsulenter

Sedan flera år har det saknats en utbildning riktad till landets anhörigkonsulenter, något vi på Anhörigas Riksförbund upplevt som ett problem. Det händer till och med att vi får mejl eller telefonsamtal från nyanställda anhörigkonsulenterStora Sångguiden med ljudfiler online - Daniel Zangger Borch - böcker (9789188181930) BokhandelEvery Tool's a Hammer Life Is What You Make It - Adam Savage - böcker (9781982113476) BokhandelIntroduktion till kriminologi. 1 Brödtslighetens omfattning karaktär och orsaker - Jerzy Sarnecki - böcker (9789144102641) Bokhandel

   Läs hela reportaget här

Anhöriglinjen går varm

Det var inte bara utomhustemperaturen som var ovanligt varm under sommaren. Även telefonerna på vår stödlinje Anhöriglinjen har gått varma. A Brief History Of Everything - Ken Wilber - böcker (9781611804522) BokhandelWhere Cooking Begins - Carla Lalli Music - böcker (9780525573340) BokhandelTillämpad ellära - Arne Sikö - böcker (9789144006796) BokhandelOch det är en trend som vi sett under en längre tid nu.

Fånge i hederns famn berättelser av hedersförtryckta kvinnor - Galaxia Wallin - böcker (9789188799746) Bokhandel