Psykologi 2b Teknisk psykologi andra upplagan - Mats Danielsson - böcker (9789127427464) Bokhandel

Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Jämlik vård normmedvetna perspektiv - - böcker (9789144059068) Bokhandel

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

SPSS steg för steg - Lars Wahlgren - böcker (9789144083407) Bokhandel

Business Accounting and Finance - Tony Davies Ian Crawford - pocket (9780273723127) BokhandelVilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt - Ross W gröne - böcker (9789144109701) Bokhandel

Stora boken om byggnadsvård - Göran Gudmundsson - böcker (9789174240481) Bokhandel Välkommen till Anhörigas Riksförbund
Naturligtvis biologisk mångfald i din trädgård - Justine Lagache - böcker (9789174249835) Bokhandel
Självkänsla och perfektionism teori forskning och klinisk tillämpning - Irena Makower - böcker (9789144120058) Bokhandel

Välkommen till Anhörigas Riksförbund

Fyra filmer om anhörigskap

Filmerna visar personer som lever i olika formerHar jag en dålig dag kanske någon dör - Christian Unge - böcker (9789113077291) BokhandelSynpunkt 1b - Anders Henriksson - böcker (9789140692603) Bokhandel av anhörigskap. Ett samarbete mellan Anhörigas Riksförbund, Röda Korset och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Med känsla för barns självkänsla - Petra Krantz Lindgren - böcker (9789174247800) Bokhandel

Vem är anhörig?

Anhörig är den person som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.Det är en grå på dagis - Johanna Thydell Charlotte Ramel - böcker (9789150114164) BokhandelOlgas omstart mat träning och hormoner när kroppen förändras - Olga Rönnberg - böcker (9789174247763) Bokhandel

   Läs mer

Skänk en gåva

Ditt bidrag är ovärderligt för vårt arbete för landets anhöriga

   Läs mer

Koll på Geografi 5 Lärarhandledning - Kjell Haraldsson Hanna Karlsson Lena Molin - böcker (9789152341193) Bokhandel  
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Ramen japanska nudlar och smårätter - Tove Nilsson - böcker (9789127146044) Bokhandel

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

Det osynliga barnet - Tove Jansson - böcker (9789523330917) Bokhandel

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar avFrälsarkransen av ädelsten - Martin Lönnebo - böcker (9789152636992) BokhandelEmotionell bearbetning vid PTSD terapeutmanual vid traumafokuserad KBT - Edna B. Foa Elizabeth A. Hembree Barbara Olasov rödhbaum - böcker (9789127133150) BokhandelCreate This Book 2 - Moriah Elizabeth - böcker (9780692168721) Bokhandel vardagen på egen hand.

Arts and Crafts för din trädgård - Rebecca Malmsköld - böcker (9789198406023) Bokhandel

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olikaHypnobirthing Book with Antenatal Relaxation Download - Katharine Graves - pocket (9781911558026) Bokhandel saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

Natti natti Babblarna - Anneli Tisell Iréne Johansson - böcker (9789187465628) Bokhandel

Kemiboken 1 - Hans Borén Manfröd Börner Anna Johansson Maud Ragnarsson Sten-Åke Sundkvist Birgitta Lindh Johanna Lundström Maud Ragnarsson Agneta Boström Sten-Åke Sundkvist - böcker (9789147115945) Bokhandel

Ny utbildning för anhörigkonsulenter

Sedan flera år har det saknats en utbildning riktad till landets anhörigkonsulenter, något vi på Anhörigas Riksförbund upplevt som ett problem. Det händer till och med att vi får mejl eller telefonsamtal från nyanställda anhörigkonsulenterBokföring från början Faktabok - Rolf Johansson Claes Ridderström Caroline Östgren - böcker (9789147113231) BokhandelKrutgummor på krigsstigen - Catharina Ingelman-Sundberg - böcker (9789174334197) BokhandelAlltid fucka upp - Moa Romanova - böcker (9789175153032) Bokhandel

   Läs hela reportaget här

Anhöriglinjen går varm

Det var inte bara utomhustemperaturen som var ovanligt varm under sommaren. Även telefonerna på vår stödlinje Anhöriglinjen har gått varma. Mareld - Camilla Sten Viveca Sten - böcker (9789178031269) BokhandelVackra rabatter så får du din trädgård att blomstra - Ellen Forsström - böcker (9789155266066) BokhandelA Voyage to Arcturus - David Lindsay - böcker (9781627555432) BokhandelOch det är en trend som vi sett under en längre tid nu.

Självmedkänsla hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra - Agneta Lagercrantz - böcker (9789127137936) Bokhandel