Jill & Marias taverna medelhavsmaten från vårt Kreta - Jill Johnson Maria Molin Ljunggren - böcker (9789177836896) Bokhandel

Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Läroplan för förskolan. Lpfö 18 - Skolverket - böcker (9789138327364) Bokhandel

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Pianolek för barn föräldrar mor- och farföräldrar. Bok 1 - Pernille Holm Kofod - böcker (9788799566792) Bokhandel

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan - Gunnar Åsén (röd) Karin Alnervik Lise-Lotte Bjervås Polly Björk-Willén Ingela Elfström Maria Folke Fichtelius Sidsel Germeten Lars Holm Christian Lundahl Ann-Marie Markström Emelie Moberg MonicPsykologi för sjuksköterskor - (bok + digital produkt) - Lena Wiklund Gustin - böcker (9789144084671) Bokhandel

Präststigen till Alkavare kapell och andra färdvägar i Kvikkjokksfjällen - Hans Fowelin - böcker (9789186433680) Bokhandel Välkommen till Anhörigas Riksförbund
Lupus - Jens Henrik Jensen - böcker (9789177950219) Bokhandel
Konflikthantering i professionellt lärarskap 3 e uppl - Birgitta Friberg (röd.) Ilse Hakvoort (röd.) - böcker (9789140691675) Bokhandel

Välkommen till Anhörigas Riksförbund

Fyra filmer om anhörigskap

Filmerna visar personer som lever i olika formerConstructivist Instruction - - böcker (9780415994231) BokhandelAfter. När vi möttes - Anna Todd - pocket (9789113098555) Bokhandel av anhörigskap. Ett samarbete mellan Anhörigas Riksförbund, Röda Korset och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Rivstart A1+A2 Textbok inkl ljudfiler andra upplagan - Paula Levy Scherrer Karl Lindemalm - böcker (9789127434202) Bokhandel

Vem är anhörig?

Anhörig är den person som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.När betongen rätar sin rygg ortenrörelsen och folkbildningens renässans - Ove Sernhede René León rosales Johan Söderman - böcker (9789171735607) BokhandelHow to Be Swedish A Quick Guide to Swedishness - In 55 Steps - Matthias Kamann - böcker (9789198379907) Bokhandel

   Läs mer

Skänk en gåva

Ditt bidrag är ovärderligt för vårt arbete för landets anhöriga

   Läs mer

The Hills - Matias Faldbakken - böcker (9789188671639) Bokhandel  
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
30 dejter på 30 dagar - Sarah Title - pocket (9789188801111) Bokhandel

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

Introduction to Java Programming and Data Structures Comprehensive Version Global Edition - Y. Daniel Liang - böcker (9781292221878) Bokhandel

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar avHetta - Jane Harper - böcker (9789137148052) BokhandelParadise Lost - John Milton - böcker (9781731706553) BokhandelAtt återerövra sitt liv en guide till bättre relationer och känslomässig läkning - Jean Jenson - böcker (9789174651034) Bokhandel vardagen på egen hand.

Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok - Lena Alfrödsson Kajsa Bråting Patrik Erixon Hans Heikne - böcker (9789127426320) Bokhandel

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olikaGravity Falls Journal 3 - Alex Hirsch Rob Renzetti Andy Gonsalves - böcker (9781484746691) Bokhandel saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

Lyhört föräldraskap - Malin Bergström - böcker (9789174241969) Bokhandel

For a Left Populism - Chantal Mouffe - böcker (9781786637550) Bokhandel

Ny utbildning för anhörigkonsulenter

Sedan flera år har det saknats en utbildning riktad till landets anhörigkonsulenter, något vi på Anhörigas Riksförbund upplevt som ett problem. Det händer till och med att vi får mejl eller telefonsamtal från nyanställda anhörigkonsulenterNelly Dean - Alison Case - böcker (9780008123383) BokhandelHouston We Have a Narrative - Randy Olson - böcker (9780226270845) BokhandelThe Rise of Nine - Pittacus Lore - böcker (9780061974588) Bokhandel

   Läs hela reportaget här

Anhöriglinjen går varm

Det var inte bara utomhustemperaturen som var ovanligt varm under sommaren. Även telefonerna på vår stödlinje Anhöriglinjen har gått varma. Plutarch's Lives - Plutarch Arthur Hugh (EDT) Clough Plutarch - pocket (9781406567366) BokhandelThe 8th Habit From Effectiveness to Greatness - Stephen R. Covey - böcker (9781511335430) BokhandelKollaps livet vid civilisationens slut - David Jonstad - pocket (9789170377044) BokhandelOch det är en trend som vi sett under en längre tid nu.

Happy food 2.0 om hur måltiden och lyckan hänger ihop - Niklas Ekstedt Henrik Ennart - böcker (9789188745040) Bokhandel