Jesus en resa genom hans liv - James Martin - böcker (9789173874380) Bokhandel
Tidstypiskt arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980 - Cecilia Björk Laila Reppen - böcker (9789173337915) Bokhandel

Vem dödade min far - Édouard Louis - böcker (9789146235354) Bokhandel

Rättsosäkra åldersbedömningar kan ha påverkat utgången i tusentals asylärenden, vilket uppmärksammats sedan länge, bland annat i rapporten från FARR, Barnrättsbyrån och nätverket #vistårinteut. En envis journalistisk Negra Efendić. Nu har hanteringen även anmälts till Justitiekanslern av Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Civil Rights Defenders. Läs mer om JK-anmälan!

Enligt januariöverenskommelsen ska åldersbedömningarna utredas, men ännu har ingen utredare tillsatts. ”Resultaten från utredningen borde varit klara igår”,SIGNERAD Jag ser dig - Mari Jungstedt - böcker (9780777772621) BokhandelCosmic taröd (svensk) - Norbert Lösche - böcker (9783905219685) BokhandelPrinsessan de Clèves - Madame de La Fayette Carin Franzén - böcker (9789198410723) Bokhandel sade Sofia Rönnow Pessah från Rådgivningsbyrån vid ett seminarium i riksdagen som ordnades den 16 maj av riksdagsledamöter och organisationerna bakom JK-anmälan, tillsammans med Barnrättscentrum vid Stockholms Universitet, Sveriges Advokatsamfund samt riksdagsledamöter. Webbplatsen "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" har publicerat ett utförligt referat.

Läs om seminariet!

Friläge - Yrsa Keysendal - böcker (9789178090266) Bokhandel
The Count of Monte Cristo - Alexandre Dumas - pocket (9780812565683) Bokhandel
The Victorian Book of Cakes - T. Percy Lewis A. G. Bromley Nicholas (FRW) Lodge - böcker (9780754825760) Bokhandel

Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender - Åsa Wikforss - böcker (9789187935893) Bokhandel

FB post 812 av EU:s medlemsländer har redan nationella förteckningar över säkra ursprungsländer i syfte att skynda på asylprocessen.Reveröd and Reviled A Complete History of the Domestic Cat - L. a. Vocelle - böcker (9780692759820) BokhandelKoll på matematik 5A - Eva Björklund Heléne Dalsmyr - böcker (9789152333051) Bokhandel Personer från ett så kallat säkert land har inte rätt till en individuell prövning vilket är en helt central del av asylrätten. Kommissionen föreslår en enda gemensam EU-förteckning där följande utses som säkra länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbia och Turkiet. Ett av Sveriges krav i EU- förhandlingarna har varit att Turkiet ska tas bort från listan.

Vi är starkt emot listan med “säkra länder” och att det ska gälla i alla EU-länder. Individer som kommer från ett "säkert ursprungsland",Paradise Lost - John Milton - pocket (9781595477873) BokhandelLidandets lustgård - Octave Mirbeau - böcker (9789186567071) Bokhandel eller via ett "säkert tredje land", eller har varit i ett "första asylland" måste även de få genomgå en fullständig asylprocedur inom EU enligt asylrättens principer. Återigen innebär detta förslag att EU frånsäger ansvaret genom outsourcing av asylrätten till länder utanför EU. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Beteendeproblem i förskolan om lågaffektivt bemötande - Bo Elvén Hejlskov David Edfelt - böcker (9789127822153) Bokhandel
Howard Hawks - Todd McCarthy - böcker (9780802137401) Bokhandel

Jag är en rebelltjej en fyll-i-bok som kan förändra allt - Elena Favilli Francesca Cavallo - böcker (9789171264756) Bokhandel

FB post 7

I Ungern har det gjorts straffbart att hjälpa migranter och asylsökande. Liknande lagar diskuteras runt om i Europa. Hjälporganisationer som deltagit i räddningsarbete på Medelhavet har fått dyra böter och tvingats avsluta sin räddningsverksamhet. Transportöransvaret innebär att den som hjälper en flykting över gränsen begår ett brott och i Sverige har röster höjts för att kriminalisera hjälp till papperslösa personer. Vi anser det helt oacceptabelt att kriminalisera humanitär hjälp till skyddsbehövande. Att rädda människor på Medelhavet, bistå papperslösa med humanitär hjälp eller hjälpa skyddsbehövande över EU:s yttre gränser eller landsgränser är inte brottsligt. Brottsligt är att neka människor deras rätt att söka asyl och att skicka tillbaka dem till platser där de riskerar kränkande behandling. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Läs mer...

EU-kandidaterna om tillfälliga uppehållstillstånd

The Complete Short Stories of Ambrosa Bierce - Ambrosa Bierce - böcker (9781420930498) Bokhandel

FB post 6

Permanenta uppehållstillstånd har varit norm i Sverige i över 30 år fram till 2015 då tillfälliga uppehållstillstånd infördes temporärt genom en tillfällig lag. En av punkterna i förslaget till ny skyddsgrundsförordning, som är en del av Lonely Planet France's Best Trips - Lonely Planet Jean-Bernard Carillet Alexis Averbuck - böcker (9781786573209) BokhandelUng kvinna saknad - Claire Douglas - pocket (9789188447623) BokhandelCEAS, innebär att Sverige inte skulle kunna återgå till permanenta uppehållstillstånd. Enligt förslaget skulle EU:s medlemsstater bara kunna bevilja tillfälliga uppehållstillstånd.

Vi anser att skyddsbehövande som huvudregel ska beviljas permanenta uppehållstillstånd, inte temporära. Att förbjuda permanenta uppehållstillstånd är bortom vett och sans eftersom det är känt att människor utan permanent uppehållstillstånd lever i oro och otrygghet, vilket också minskar möjligheten till deltagande i samhället. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.Frankenstein The Classic 1818 Edition - Mary Shelley - böcker (9781503284579) BokhandelSexualitetens historia 1 - Michel Foucault - böcker (9789171731555) BokhandelLivets ord mina tio orimliga år som frälst. Del två Förnyad & befriad - Thomas Arnrödh - böcker (9789177750260) Bokhandel

Läs mer...
Koll på matematik 1A - Hanna Almström Pernilla Tengvall - böcker (9789152320396) Bokhandel
Färg A Natural History of the Palette - Victoria Finlay - böcker (9780812971422) Bokhandel

EU-kandidaterna om asylskäl efter flykten

FB post 5

Skyddsgrundsförordningen är en del av CEAS (Common European Asylum System) och reglerar vem som kan betraktas som flykting eller skyddsbehövande. En av punkterna i förslaget till ny skyddsgrundsförordning innebär att personer som ändrar eller kommer ut med sin tro, sin sexuella läggning alternativt gör politiska uttalanden mot hemlandet, efter att de flytt inte kommer kunna åberopa detta i sin asylansökan. Detta även om det nya omständigheterna kan leda till förföljelse i hemlandet. Meditationens hemligheter för personlig utveckling och inre frid - Davidji - böcker (9789176910498) BokhandelProust och tecknen - Gilles Deleuze - böcker (9789186133610) BokhandelWow vilket kalas - Ana Maria Machado Hélène Moreau - böcker (9789185573424) Bokhandel
Att neka asyl på grund av att andra skyddsskäl har uppkommit under efter flykten strider mot asylrätten. Vi anser att varje individ har rättTwo Serious Ladies - Jane Bowles - böcker (9780062283122) BokhandelBeppes detektivpyssel - Beppe Singer - böcker (9789163888656) BokhandelMin Hästs bästa. Vol 4 - Lena Furberg - böcker (9789176211755) Bokhandel att ändra sin religiösa tro, politiska åskådning, komma ut som hbtq-person eller ändra sin sexuella läggning efter att de kommit till Europa. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Läs mer...
Hjärnan darrar - Klara Wiksten - böcker (9789198181586) Bokhandel

EU-kandidaterna om Libyen

FB post 4

EU:s stats- och regeringschefer enades i februari 2017 om att sluta en överenskommelse med Libyen. Den går ut på att EU-länderna ska utbilda och stödja den libyska kustbevakning för att hindra att personer försöker fly över Medelhavet till EU. EU-kommissionen lovade även att öronmärka motsvarande 1,9 miljarder kronor ur EU-budgeten, bland annat för att bistå Libyens kustbevakning. Vi anser att detta samarbete leder till större utsatthet för den som tvingats migrera eller fly snarare än att lösa EU:s asylpolitik. EU är medskyldigt till den omänskliga behandling som flyktingar och andra migranter utsätts för i Libyen, liksom i andra länder där människor hamnar genom externaliseringen av EU-ländernas gränskontroll. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Läs mer...
Min egen receptsamling - Eva Bergman - böcker (9789155264390) Bokhandel
Tintins äventyr. Solens Tempel - Hergé - böcker (9789175152493) Bokhandel

EU-kandidaterna om Frontex' budget

Thus Spoke Zarathustra - Friedrich Nietzsche - böcker (9780140441185) Bokhandel

FB post 3Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex, är EU:s gemensamma gränspolis och har till uppgift att hålla migranter utan tillstånd utanför EU:s gränser. Frontex stödjer medlemsländerna i deras verksamhet gällande gränsbevakning, återvändande och samarbete med länder utanför EU. De senaste åren har Frontex budget ökat. Vi sätter oss emotFixa fint för trädgården - Anna Örnberg - böcker (9789155264963) BokhandelDe Två Vulkanernas Dal - Susanne MacFie - böcker (9789187217296) BokhandelEndurance Shackleton's Incrödible Voyage - Alfröd Lansing - pocket (9780753809877) Bokhandel ökade anslag till Frontex. På Medelhavet bedriver EU:s gränsbyrå Frontex krig mot smugglare med motiveringen att smugglarna är skyldiga till att många dör. Men EU-ledarna nämner inte att det är unionens gränspolitik som tvingar människor att resa irreguljärt och har öppnat marknaden för smugglarna. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Läs mer...
Nedre Manilla - Per I. Gedin - böcker (9789100130046) Bokhandel
Det blåser på månen - Eric Linklater - pocket (9789172217478) Bokhandel
Art Forms in Nature - Pepin Van Roojen - pocket (9789460090950) Bokhandel
Always Look on the Bright Side of Life - Eric Idle - pocket (9781474610292) Bokhandel

Viktigt!

Om en fisk som heter abborre - Niklas Andersson - böcker (9789198291629) Bokhandel
Only the Animals - Ceridwen Dovey - böcker (9781782397175) Bokhandel
The Cottage Garden - Twigs Way - pocket (9780747808183) Bokhandel

Kontakt

The Communist Manifesto - Karl Marx - böcker (9780981224480) Bokhandel

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Södra Tyskland EasyMap Skala 1 500.000 - - böcker (9789113083421) Bokhandel
Beowulf - - böcker (9780140449310) Bokhandel

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Övningar i skatterätt exempel och lösningar beskattningsåret 2019 beslut om slutlig skatt 2020 - Lena Hiort af Ornäs Leijon Eleonor Kristoffersson - böcker (9789177370451) Bokhandel
LasseMajas sommarlovsbok En dag på stranden - Martin Widmark - böcker (9789178034482) Bokhandel

Stöd FARR!

The Big Nine - Amy Webb - böcker (9781541773752) Bokhandel

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5

Till vildingarnas land - Maurice Sendak - böcker (9789163897016) Bokhandel